Novosti

StatUS Pack 400 – Enraf Nonius

Na najvecem medicinskom sajmu “Medica 2015″, odrzanom u Novembru 2015, Düsseldorf, Njemacka, Enraf Nonius je predstavio novi staticni ultrazvuk StatUS Pack 400, kompatabilan sa novim Sonopuls 490 i 492 jedinicama. StatUS Pack 400 ce biti dostupan u prvom kvartalu 2016. godine.

Sonopuls 692V – Poliklinika “Dr. AL-Tawil”

Montaza i edukacija kombinovane jedinice Sonopuls 692V – Enraf Nonius

Dostupna nova 4 serija aparata – Enraf Nonius !

CHISON Akcija – i3 ultrazvučni sistem

AKCIJA AED DEFIBRILATORA – NIHON KOHDEN

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zastiti (“Sluzbene novine Federacije BiH”, broj 46/10), i dopune pravilnika objavljenog u Sluzbenim novinama Federacije BiH br. 26, svaka zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija, kao i određena javna mjesta, pored osnovne opreme moraju posjedovati defibrilator, uređaj za oživljavanje koji omogućava da se u slučaju iznenadnog zastoja srca...

Naš pogled d.o.o. Živinice – Enraf Nonius

Montaža i edukacija opreme Enraf Nonius – NAŠ POGLED d.o.o. – privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom Živinice