Skip to content

Enraf Nonius

Enraf Nonius je lider tržišta u svijetu fizikalne terapije i aktivne rehabilitacije.

Donosimo vam proizvode i usluge najveće kvalitete u skladu sa najnaprednijim tehnikama i proizvode širom svijeta preko naše obimne mreže internacionalnih distributera.

Održavajući najveći  nivo kvaliteta i usluge, omogućavamo zdravstvenim centrima širom svijeta da se brinu o svojim pacijentima i klijentima na najefikasniji i najefektivniji način. Enraf Nonius doprinosi dužem, zdravijem i sretnijem životu. Kvalitet života je naša korporacijska i društvena odgovornost. Enraf Nonius je uvijek bio karakteriziran kao vođa tržišta u svijetu fizioterapije, sa svojom besprimjerno kvalitetnom opremom. Enraf Nonius kao kompanija na vrhu polja fizioterapijske opreme već mnogo decenija, iz ove prošlosti, kao i iz naše strasti prema tehnologiji i pokretu, radujemo se snabdijevajući svijet sa posljednjim dostignućima za fizioterapeutske tretmanske metode. Enraf Nonius će nastaviti sa poboljšanjem kvaliteta života svih ljudi.

Proizvodi i projekti

Motivisani stravstvenim interesom za pokret, Enraf Nonius je razvijao proizvode za eksperte mobilnosti, i sada je specijalist za fizioterapijske i rehabilitacione proizvode. Globalna mreža klijentele medicinskih profesionalaca, fizioterapeuta i stručnjaka za pokret, koriste naše kvalitetne proizvode svaki dan. Funkcionalnost, pouzdanost i trajnost su termini koji su se uvijek koristili, nekada i sada, za Enraf Nonius proizvode. Posljednje proizvodne tehnike, izrada i kontinuirani interes kompanije za optimizacijom proizvoda sa velikim unosom korisničkog iskustva, potvrđuju sliku kompanije sa terminom “Passion for Motion”, u kojem je čovjek centralni i istinski “Partner for Life”.

EN-Projekti, podružnica Enraf Nonius, pridonosi internacionalnom uspjehu i reputaciji kompanije. Ovi specijalisti sa “ključ u ruke” medicinskim solucijama, pored realizacije bolničkih i rehabilitacionih projekata, ujedno nude posredovanje, nabavu i menadžment projekata. Godine ekspertize i dokazana pouzdanost čini En-Projekt cijenjenog partnera za internacionalne vladine organizacije, ministarstva i zdravstvene institucije. En-Project implementira zdravstvene ustanove u Europi, Latin Americi, Africi, Aziji i Srednjem Istoku.

Enraf Nonius i En-Projekt zajedničkim snagama poboljšavaju nivo zdravlja na globalnom nivou, sada i u budučnosti !