Skip to content

Lokacija:

Kontaktirajte nas:

NEDAX d.o.o.
Triglavska 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID BR: 4 2003 4289 0001
PDV BR: 2003 4289 0001

Telefon +387 33 55 26 55
Fax +387 33 55 26 56
Direktor +387 33 55 26 57
GSM +387 62 31 55 55

E-mail: nedax@bih.net.ba
E-mail: nedax.info@nedax.ba