Reference

LISTA USTANOVA SA KOJIM SMO OSTVARILI I JOŠ UVIJEK OSTVARUJEMO USPJEŠNU SARADNJU:

A.G. BIRO “LAMA” D.O.O. SARAJEVO

AMBASADA RUSKE FEDERACIJE SARAJEVO

AMBULANTA VODOVODA SARAJEVO

ASA AUTO D.O.O. SARAJEVO

ASSOCIATION TO AID REFUGEES SARAJEVO

AS SIGMA D.O.O. BIHAĆ

BAUERFEIND D.O.O. BIHAĆ

BERLIN CHEMIE AG SARAJEVO

BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK

BOLNICA NOVA BILA

BOSNA AGENT SARAJEVO

CASH D.O.O. SARAJEVO

CBR CENTAR VITEZ

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU “PRAXIS” SARAJEVO

CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU “REUMAL” FOJNICA

CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU SARAJEVO

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO CLAVICULA LJUBUŠKI

CODY’S FASHION SARAJEVO

COMANDO CONTINGENTE NAZIONALE – CARABINIERI IN BIH SARAJEVO

DENTA DE D.O.O. SARAJEVO

DOM ZDRAVLJA BILALOVAC – KISELJAK

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA

DOM ZDRAVLJA CAZIN

DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA

DOM ZDRAVLJA DOBOJ

DOM ZDRAVLJA GORAŽDE

DOM ZDRAVLJA GRADAČAC

DOM ZDRAVLJA KAKANJ

DOM ZDRAVLJA KLADANJ

DOM ZDRAVLJA KUPRES

DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

DOM ZDRAVLJA NEUM

DOM ZDRAVLJA ODŽAK

DOM ZDRAVLJA OLOVO

DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST

DOM ZDRAVLJA SAPNA

DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

DOM ZDRAVLJA STOLAC

DOM ZDRAVLJA TESLIĆ

DOM ZDRAVLJA TEŠANJ

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

DOM ZDRAVLJA TUZLA

DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

DOM ZDRAVLJA VISOKO

DOM ZDRAVLJA VITEZ

DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVIĆI

DOM ZDRAVLJA ŽEPČE

DRINALIJEK D.O.O. FOJNICA

EDUCAID SARAJEVO

ELMEDIA D.O.O. BANJA LUKA

EUROFARM CENTAR ILIDŽA

EUROFARM CENTAR SARAJEVO

EUROLESCO D.O.O. SARAJEVO

FABRIKA DUHANA SARAJEVO

FARMA D.O.O. ILIDŽA

FARMACIJA D.O.O. TUZLA

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO

FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO

FONDACIJA FAMI

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO

GLOBEX D.O.O. ZENICA

HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVO

HOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO

HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA

HSV VELPROM TUZLA

HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO

HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO

HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR

INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR

INSTRUMENTARIA D.D.

JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC

KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ

KANTONALNA BOLNICA ZENICA

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO

KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO

KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA

LADY S.T.R – SARAJEVO

LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA

LEK D.D. SARAJEVO

LYBRA-PHARM DRVAR

MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA

MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVO

MEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO

MEDICINA D.D. SARAJEVO

MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO

MEDICINSKI CENTAR VISOKO

MEDICOM D.O.O. BIJELJINA

MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO

MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA

MEDILINE D.O.O. SARAJEVO

MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO

MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO

MEDUS S.Z.R. SARAJEVO

MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH

MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO

MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO

NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO

NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG

OKTAL PHARMA SARAJEVO

ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA BRČKO

OPĆA BOLNICA KONJIC

OPĆA BOLNICA LIVNO

OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO

FARMA D.O.O. ILIDŽAFARMACIJA D.O.O. TUZLAFEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVOFRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVOFONDACIJA FAMIGINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVOGINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVOGLOBEX D.O.O. ZENICAHIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVOHOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVOHRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILAHSV VELPROM TUZLAHUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVOHUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVOHUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y

LA” MOSTARINTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTARINSTRUMENTARIA D.D.JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVOJAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIKJAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO

LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČACKANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆKANTONALNA BOLNICA ZENICAKLINIČKA BOLNICA MOSTARKLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVOKOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVOKOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVOKRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKALADY S.T.R – SARAJEVOLANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLALEK D.D. SARAJEVOLYBRA-PHARM DRVARMDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALAMEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVOMEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVOMEDICINA D.D. SARAJEVOMEDICINSKI CENTAR BUGOJNOMEDICINSKI CENTAR VISOKOMEDICOM D.O.O. BIJELJINAMEDIKOMERC D.D. SARAJEVOMEDIKOM D.O.O. SREBRENICAMEDILINE D.O.O. SARAJEVOMEDITLAK D.O.O. SARAJEVOMEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVOMEDUS S.Z.R. SARAJEVOMEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEGMINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIHMODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVOMY MEDICO D.O.O. SARAJEVONJEMAČKI EUFOR SARAJEVONOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVONOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEGOKTAL PHARMA SARAJEVOORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVOOPĆA BOLNICA BRČKOOPĆA BOLNICA KONJICOPĆA BOLNICA LIVNOOPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVOOPĆA BOLNICA TEŠANJORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES

FARMACIJA D.O.O. TUZLA

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO

FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO

FONDACIJA FAMI

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO

GLOBEX D.O.O. ZENICA

HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVO

HOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO

HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA

HSV VELPROM TUZLA

HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO

HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO

HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR

INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR

INSTRUMENTARIA D.D.

JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC

KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ

KANTONALNA BOLNICA ZENICA

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO

KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO

KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA

LADY S.T.R – SARAJEVO

LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA

LEK D.D. SARAJEVO

LYBRA-PHARM DRVAR

MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA

MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVO

MEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO

MEDICINA D.D. SARAJEVO

MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO

MEDICINSKI CENTAR VISOKO

MEDICOM D.O.O. BIJELJINA

MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO

MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA

MEDILINE D.O.O. SARAJEVO

MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO

MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO

MEDUS S.Z.R. SARAJEVO

MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH

MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO

MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO

NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO

NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG

OKTAL PHARMA SARAJEVO

ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA BRČKO

OPĆA BOLNICA KONJIC

OPĆA BOLNICA LIVNO

OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO

PHILIPS D.O.O. SARAJEVO

FARMACIJA D.O.O. TUZLA

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO

FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO

FONDACIJA FAMIGINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO

GLOBEX D.O.O. ZENICA

HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ”

SARAJEVOHOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO

HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA

HSV VELPROM TUZLA

HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO

HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO

HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR

INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR

INSTRUMENTARIA D.D.

JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC

KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ

KANTONALNA BOLNICA ZENICA

KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO

KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO

KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA

LADY S.T.R – SARAJEVO

LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA

LEK D.D. SARAJEVO

LYBRA-PHARM DRVAR

MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA

MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVOMEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO

MEDICINA D.D. SARAJEVO

MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO

MEDICINSKI CENTAR VISOKO

MEDICOM D.O.O. BIJELJINA

MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO

MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA

MEDILINE D.O.O. SARAJEVO

MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO

MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO

MEDUS S.Z.R. SARAJEVO

MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH

MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO

MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO

NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO

NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG

OKTAL PHARMA SARAJEVO

ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA BRČKO

OPĆA BOLNICA KONJIC

OPĆA BOLNICA LIVNO

OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO

PHILIPS D.O.O. SARAJEVO

PLAVA POLIKLINIKA TUZLA

PLIVA HR PREDSTAVNIŠTVO U BIH SARAJEVO

POLIKLINIKA “DR. AL-TAWIL”

POLIKLINIKA “HADŽIOMEROVIĆ” SARAJEVO

POLIKLINIKA “KARABEG” SARAJEVO

POLIKLINIKA “MEDICUS” TEŠANJ

POLIKLINIKA “MOJA KLINIKA” SARAJEVO

POLIMEDIKA D.O.O. SARAJEVO

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ” SARAJEVO

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. VERNES BEGOVIĆ”

PRIVATNA ORDINACIJA “ALAGIĆ”

VISOKOPRIVATNA ORDINACIJA “DR. DIVANOVIĆ” SARAJEVO

PRIVATNA ORDINACIJA “DR. EDIN ALIKALFIĆ” MOSTAR

PRIVATNA ORDINACIJA “DR. KARAHASAN” ZENICA

PRIVATNA ORDINACIJA “DR. KOVAČEVIĆ” SARAJEVO

PRIVATNA ORDINACIJA “DR. ŠUKO” JABLANICA

PRIVATNA ORDINACIJA “DR. VUJIĆ” BRATUNAC

PRIVATNA ORDINACIJA “DREŽNJAK MARIJANA” PROZOR-RAMA

PRIVATNA ORDINACIJA “HIPOKRAT” MOSTAR

PRIVATNA ORDINACIJA “PM” SARAJEVO

PRIVATNA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU “MHS” SARAJEVO

PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA “DR. ADEMOVIĆ”

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “AL HAYEK” CAZIN

PRO BASKET D.O.O. SARAJEVO

PROJECT HOPE – FAMI PROJECT DOBOJ

REGIONALNI MEDICINSKI CENTAR “DR. SAFET MUJIĆ” MOSTAR

SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO

SARAJEVO OSIGURANJE D.D.

SAVEZ DIZAČA TEGOVA BIH KONJIC

SEDŽAN D.O.O. SARAJEVO

SFOR G-4 SARAJEVO

SPECIJALISTIČKA KONSULTATIVNA MEDICINSKA USTANOVA “PM” SARAJEVO

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOLOGIJU SARAJEVO

SPINEMEDIC ZENICA

SPORTSKI KLUB BETACLUB SARAJEVO

SVEUČILIŠTE U MOSTARU – VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE SARAJEVO

TMP D.O.O. SARAJEVO

TUZLAFARM D.O.O. TUZLA

UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA,POVREDA MOZGA I KIČMENE MOŽDINE SARAJEVO

ULTRAZVUČNA ORDINACIJA “KLANČEVIĆ”

UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR SARAJEVO

UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR TUZLA

VELEFARMACIJA DD SARAJEVO

VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

VLADA BRČKO DISTRIKTA

ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA REHABILITACIJU “DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA

ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBIH

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA VOGOŠĆA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZDRAVSTVENA USTANOVA – LIJEČILIŠTE “BANJA TERME” ILIDŽA

ZDRAVSTVENA USTANOVA – LIJEČILIŠTE “GATA” BIHAĆ

ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR A.D. BANJA VRUĆICA

ŽUPANIJSKA BOLNICA “DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ” LIVNO

ŽUPANIJSKA BOLNICA LIVNO

ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE

WIDEX D.O.O. SARAJEVO

Telefon/Fax: 

+387 33 55 26 55

 +387 33 55 26 56

Direktor +387 33 55 26 57

Mobitel: +387 62 31 55 55

Mobitel: +387 61 53 83 64

Adresa

Triglavska 12

Sarajevo, 71000

Radno Vrijeme

Pon-Pet: 9AM-5PM

Telefon/Fax: 

+387 33 55 26 55

 +387 33 55 26 56

+387 61 53 83 64

E-mail:

 nedax@bih.net.ba 

nedax.info@nedax.ba

Adresa

Triglavska 12

Sarajevo, 71000

Radno Vrijeme

Pon-Pet: 9AM-5PM

BosanskiEnglish