Skip to content

MISIJA – zašto postojimo

 
Nedax d.o.o. Sarajevo postoji kako bi osigurao kvalitet proizvoda i usluga na tržištu na kojem djeluje, pružajući kvalitetne, brze, visoko profesionalne usluge zastupstva, trgovine, prodaje i servranja medicinske opreme bazirane na najnovijim tehnologijama i važećim standardima u ovoj oblasti. Pri tome stvarajući dodatne vrijednosti kupcima, vlasnicima i široj društvenoj zajednici, što je u skladu sa našom poslovnom strategijom.
 

VIZIJA – čemu težimo

 
Nedax d.o.o. Sarajevo teži da ojača svoje mjesto i ulogu, kako na tržistu tako i u očima naših kupaca u oblasti poslova zastupstva, prodaje i servisiranje medicinske opreme, prateći i primjenjujući najsavremenije tehnologije u ovoj oblasti, kao i da obezbjedi svoj dalji integritet i prilagodljivost novim zahtjevima, stalno poboljšavajući primjenjeni sistem upravljanje kvalitetom.
 

POLITIKA KVALITETA – kako da ostvarimo naše namjere

 

Sa ciljem ispunjenja naše namjere da ojačamo svoje mjesto i ulogu, kako na tržištu tako i u očima naših kupaca u oblasti poslova zastupstva, trgovine, prodaje i servisiranja medicinske opreme, naše poslovanje zasnovali smo na sljedećim općim ciljevima

  • Primjena najsavremenijih tehnologija i osiguranje stalnog unapređenja kvaliteta proizvoda, usluga i procesa, radi daljeg građenja poslovnog uspjeha i razvoja osnovne djelatnosti,
  • Prepoznavanje svih potreba, očekivanja i zahtjeva kupaca, njihovo ispunjavanje, te stavljanje u prvi plan stalnog povećanja zadovoljstva kupaca, uz zajedničku komunikaciju, razmjenu iskustava, znanja i međusobno rješavanje nastalih problema,
  • Primjena posljednje važećih međunarodnih i nacionalnih standarda, propisa i tehnologija, kao i primjena zahtjeva standarda ISO 9001 i njihovo kontinuirano poboljšavanje,
  • Stalni nadzor poslovnih procesa kako bi se otklonili uzroci mogućih smanjenja kvalitete usluga,
  • Obezbjeđenje da kupci i šira društvena zajednica koriste proizvode i usluge visokog kvaliteta, primjenjujući profesionalan, stručan i beskompromisan rad,
  • Osiguranje partnerskih odnosa sa dobavljačima, te stalno poboljšanje uspostavljenih odnosa sa njima na dogoročnom nivou radi osiguranja kontinuiteta i kvaliteta u radu,
  • Omogućavanje daljnjeg školovanja zaposlenima, uvježbavanja i primjene postupaka koji podupiru precizan, pouzdan i efikasan rad sa ciljem osiguranja i povećanja stručnosti i kompetentnosti zaposlenih,
  • Osiguranje dodatnih vrijednosti svim zainteresiranim stranama: vlasnicima, zaposlenima, kupcima, te široj društvenoj zajednici.